Regulamin

Regulamin

 1. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio (poprzez stronę internetową www.hillandchill.pl, telefonicznie, mailowo) lub poprzez portale rezerwacyjne
 2. Rezerwacja bezpośrednia dokonana jest po wpłaceniu przedpłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% ceny pobytu, płatnej przelewem w ciągu dwóch dni po dokonaniu rezerwacji. W tytule przelewu prosze wpisać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz datę pobytu.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji do 30-tu dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezygnacji po tym terminie przedpłata nie podlega zwrotowi. Ewentualnie możliwa jest zmiana daty pobytu na inny dostępny termin. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na konto kwotę przedpłaty rezerwacyjnej, o której mowa w pkt 2 w ciągu 2 dni (należy wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 4. Opłata za pobyt przepada, jeśli goście nie stawią się w umówionym terminie.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 6. Dzieci do 3 r.ż. śpiące z rodzicami lub w łóżeczku turystycznym  nie są wliczane do całkowitej liczby osób w domku.
 7. Doba zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela obiektu. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.
 9. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową takich jak np grzałek, grzejników elektrycznych czy palników gazowych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
 11. Ze względu na drewnianą elewację budynku zabrania się używania grilla w odległości nie mniejszej niż 2 metry od ścian domku.
 12. Domek wyposażony jest w podłogowe ogrzewanie elektryczne. Temperatura ustawiana jest tylko przez Właściciela poprzez aplikację, prosimy więc o nie przestawianie temperatury ręcznie. Prosimy o informacje jeśli jest zbyt gorąco lub za chłodno, temperatura zostanie wyregulowana. Do samodzielnej regulacji temperatury w domku prosimy używać klimatyzacji (posiadająca nawiew zimny i ciepły).
 13. W cenę noclegu wliczone są: opłata klimatyczna (4.5 zl za dobę od 1 osoby), prąd, woda, miejsce parkingowe, ręczniki, pościel, zestaw degustacyjny kawy i herbaty.
 14. Domek w trakcie trwania pobytu oraz po jego zakończeniu nie może zostać wynajęty, podnajęty ani oddany przez Wynajmującego osobie trzeciej.
 15. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie osób trzecich/niezameldowanych w domku jak również na terenie przynależnej działki/tarasu.
 16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Właściciela obiektu), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 17. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy są w pełni za nie odpowiedzialni. Opiekunowie prawni ponoszą również pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 19. Wynajmujący otrzymuje komplet kluczy do drzwi wejściowych do domku. W przypadku zgubienia klucza lub karty zostanie on obciążony opłatą w wysokości 200 zł.
 20. Pobyt dzieci do 3 r.ż. śpiących z rodzicami lub w łóżeczku turystycznym jest bezpłatny, dzieci w tym wieku nie są wliczane do całkowitej liczby osób w domku.
 21. Akceptujemy małe, dobrze ułożone, dorosłe psy. Dodatkowa opłata 150 zł za cały pobyt. Prosimy o zabieranie własnego legowiska dla psiaka (niedozwolone jest spanie pupila na kanapie i w pościeli) oraz o sprzątanie po psie na terenie posesji i w najbliższym otoczeniu.
 22. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 23. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Wynajmującego w domku i na terenie obiektu.
 24. Parking na terenie obiektu przeznaczony dla Wynajmujących jest monitorowany, bezpłatny i niestrzeżony.
 25. Wynajmujący ma prawo zgłosić Właścicielowi obiektu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
 26. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.
 27. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.
 28. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hill&Chill Szymon Szczepaniak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy, obsługi Państwa rezerwacji, obsługi składanych przez Państwa zapytań. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na kontakt@hillandchill.pl